Aseilla ei tehdä rauhaa. Toinen on se mahti, joka lopulta voittaa. Se mahti asuu jokaisen sydämen ovella, kun vain ihminen avaa sydämensä myötätunnolle ja rakkaudelle, ymmärtämään ja auttamaan toisten ihmisten tuskaa ja hätää. Tällä hetkellä maailmassa on sanomattoman paljon kärsimystä, on ruumiillista, sielullista ja henkistä kurjuutta, joiden lievittämiseksi ei näytä löytyvän valtaa pitäviltä riittäviä ratkaisuja. Ne vähätkin voimavarat, joita tarvittaisiin yhteiskunnallisiin uudistuksiin ja parannuksiin kuluvat puolueriidoissa ja vallan ylläpitämiseen, jotka ovat heikentäneet entisestäänkin kansalaisten uskoa oikeudenmukaiseen ja rehelliseen käyttäytymiseen ja käytäntöön. Sielun sivistystä kaivataan ja inhimillisyyttä työskentelipä millä alalla tahansa. Ihmisyys on arvo, jota emme saa loukata emmekä alistaa. Siitä syntyy taide ja kulttuuri, jotka edistävät henkistä kehitystä. Aineellinen kulttuuri on riittämätön ihmisen sisäisille tarpeille. Henkemme tulisi syttyä luomisen puhtaasta ilosta ja innosta luomaan kaunista, kestävää ja koskettavaa, jumalatkin siitä ilostuvat ja luomakunta.

Martta Horjander (ote yhteisömme perustajan pidemmästä artikkelista Ihmisyys on ajankohtaista)