On se vaan kummallista, että nyt sitten eivät yleisönosastot ja nettikeskustelut pursua valituksia ja  purnausta, kun hallinto aikoo tuhlata miljardeja tulevina vuosina uusiin, seisoviin asearsenaaleihin. Eikö  kukaan kyseenalaista sellaisia päätöksiä? Yleensähän se on juuri raha, joka saa ihmiset hereille. Selviö on, että jo pienellä vähennyksellä siltä osastolta saataisiin paikattua moninkertaisesti kaikki suunnitellut  leikkauskohdat. 

Ei tarvitsisi ottaa lapsilta, opiskelijoilta, työttömiltä, ei leikata saavutetuista eduista ja heikentää  pärjäämistä. 

Vaikka itse olenkin täysaseettomuuden kannalla pyrkien myös omien sisäisten aseitteni riisumiseen, ja  pidän kaikenlaisia asehankintoja epämoraalisina ja ihmisyyskehityksen vastaisina, toivoisin silti edes jotain  järjen käyttöä tässä uhkakuva- ja Venäjän pelko höyrytyksessä. Niillä seisovilla miljardihävittäjillä ei ruokita  ketään, ei edistetä koulutusta tai sivistystä, ei viedä Suomea nousuun. Enemmän niillä voimistetaan sodan  ja uhan, kuin rauhan ja turvallisuuden ilmapiiriä. 

Mielestäni meidän kaikkien ei tarvitse niitä aseosto -suunnitelmia hyväksyä. Voimme ainakin sanoa asiasta  mielipiteemme. Uskon, että jokaisen mielipiteellä on merkitystä. Jokainen pienikin pohdittu ja ajateltu  kannanotto aseettomuuden puolesta on myös teko, joka tukee sen suuntaista kehitystä. 

Elämähän muotoutuu voimatodellisuuksista. Ei mikään päätös synny tyhjästä, vaan aina niiden takana on  oltava kannatusta. Ja jos vedämme kannatuksemme pois vaikkapa aluksi uusien aseostojen takaa ja  siirrämme sen jonkin rakentavan ja inhimillisen teon taakse, olemme omalta osaltamme valitsemassa sitä, millaisessa yhteiskunnassa haluamme elää. 

Valitsemme silloin rauhaa, yhtäläisiä oikeuksia, taloudellista tasa-arvoa, ja henkistä kasvua arvostavan ja  ylläpitävän hyvinvointiyhteiskunnan sen todellisessa merkityksessä. 

Heli Peltola